АНГАЖИРАНИ
С ОКОЛНАТА СРЕДА

АНГАЖИРАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА

ИЗБИРАМЕ БИОРАЗГРАДИМИ
МАТЕРИАЛИ

Освен че сме чисти и естествени в нашите формули, ние сме отдадени на материали като новата биоразградима тъкан за маски за лице, изработени от памук и евкалипт от устойчиви гори.

ИЗБИРАМЕ БИОРАЗГРАДИМИ МАТЕРИАЛИ

Освен че сме чисти и естествени в нашите формули, ние сме отдадени на материали като новата биоразградима тъкан за маски за лице, изработени от памук и евкалипт от устойчиви гори.

В Iroha Nature се грижим за околната среда и нашата роля в обществото. Вярваме, че бъдещето на козметиката трябва да върви ръка за ръка с устойчивостта.

В Iroha Nature се грижим за околната среда и нашата роля в обществото. Вярваме, че бъдещето на козметиката трябва да върви ръка за ръка с устойчивостта.

НИЕ КОМПЕНСИРАМЕ НАШИЯ ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

От тази година компенсираме въглеродния отпечатък на всички наши продукти чрез повторно залесяване, което означава, че 22-те тона CO2, които отделяме с нашия транспорт, са елиминирани от атмосферата.

НИЕ КОМПЕНСИРАМЕ НАШИЯ ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

От тази година компенсираме въглеродния отпечатък на всички наши продукти чрез повторно залесяване, което означава, че 22-те тона CO2, които отделяме с нашия транспорт, са елиминирани от атмосферата.

ПОЧИСТВАМЕ ПЛАЖОВЕТЕ И БРЕГОВЕТЕ

Ние си сътрудничим с фондация Екомар, която организира дни за почистване на брега и плажове с участието на деца от 2007 г., като насърчава действия, които благоприятстват поддържането на екосистемата и по този начин повишава осведомеността сред новите поколения.

ПОЧИСТВАМЕ ПЛАЖОВЕТЕ И БРЕГОВЕТЕ

Ние си сътрудничим с фондация Екомар, която организира дни за почистване на брега и плажове с участието на деца от 2007 г., като насърчава действия, които благоприятстват поддържането на екосистемата и по този начин повишава осведомеността сред новите поколения.